نوشته شده توسط : Raizal

Kapal Api Punya Cerita
Kapal Api Jelas Lebih Enak:: بازدید از این مطلب : 222
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Raizal

Untuk menghindari kesalahan dalam penulisan variabel, kita perlu mengetahui persyaratan dalam menuliskan sebuah variabel. Berikut ini ketentuan dalam menuliskan variabel pada MATLAB:
 MATLAB sangat sensitive terhadap penulisan huruf kecil dan kapital.
>> %Contoh perbedaan penggunaan variable dengan huruf kecil dan capital
>> a= 32;
>> A= 42;
>> r= 12;
>> z= a + r
z =
44
>> y= A + r
y=
54
 Semua variabel yang akan dimasukan harus diawali dengan huruf (tidak boleh angka). Perhatikan contoh berikut:
>> %Penulisan angka dalam variable
>> 2c= a
??? 2c=a
|
Error: Unexpected MATLAB expression.
 Tidak diizinkan untuk menggunakan simbol dalam menuliskan variabel.
>> %Penulisan symbol pada variable
>> +a=4
|
Error: The expression to the left of the equals sign an assignment.
 Underscore (_) bisa digunakan dalam menuliskan variabel.
>> %Penulisan underscore dalam variable
>> R_2= 4
R_2=
4
Dalam MATLAB setiap variabel yang akan kita gunakan harus terdefinisi dengan jelas. Sehingga jika kita memasukan variabel tanpa mendefinisikannya terlebih dahulu maka akan terjadi kesalahan atau error. Untuk lebih jelasnya ikuti contoh berikut:
>> %Melakukan perhitungan tanpa mendefinisikan variable
>> a= 8
a=
8
>> b=9
b=
9
>> R= a + b / c
??? Undefined function or variable ‘c’.
Untuk menghindari kesalahan variabel yang kita gunakan, kita bisa menggunakan perintah “who” untuk melihat variabel apa saja yang telah kita masukan atau definisikan kedalam MATLAB. Untuk lebih jelasnya ikuti contoh berikut:
>> %Menampilkan variable yang sudah terdefinisi
>> who
Your variable are:
a b
Untuk menghapus semua variabel yang telah kita definisikan kita dapat menggunakan perintah “clear”. Untuk lebih jelasnya ikuti contoh berikut:
>> %Menghapus variable yang sudah terdefinisi sebelumnya
>> a= 5;
>> b= 6;
>> who
>> Your variables are:
a b
>> clear
>> who %Cek kembali
>> %Hasilnya variable yang sebelumnya sudah terhapus

ebook matlab indonesia
belajar matlab
belajar pemrograman matlab
pemrograman matlab:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Raizal
با سلام.به دنیای لوکس بلاگ و وبلاگ جدید خود خوش آمدید.هم اکنون میتوانید از امکانات شگفت انگیز لوکس بلاگ استفاده نمایید و مطالب خود را ارسال نمایید.شما میتوانید قالب و محیط وبلاگ خود را از مدیریت وبلاگ تغییر دهید.با فعالیت در لوکس بلاگ هر روز منتظر مسابقات مختلف و جوایز ویژه باشید.
در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از قسمت مدیریت با ما در ارتباط باشید.برای حفظ زیبابی وبلاگ خود میتوانید این پیام را حذف نمایید.جهت حذف این مطلب وارد مدیریت وب خود شوید و از قسمت ویرایش مطالب قبلی ،مطلبی با عنوان به وبلاگ خود خوش امدید را حذف نمایید.امیدواریم لحظات خوبی را در لوکس بلاگ سپری نمایید...

:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 0 0 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد